Exclusieve Pennen
Bijzondere Collecties
Atlassen Reprints Amsterdam Specials Religie - Kunst Fotografie Natuur Cultuur Over Rome Kookboeken Specials Kookboeken op land etc. Reisgidsen per land Openingstijden Anno 1778 ? Concertgebouw Literaire Salon Programma Jimmink Kunst bij Jimmink Preek van de Leek
Activiteiten
Schrijvers Monument
Geschiedenis
In Memoriam FOTO'S 1943 St Wolff Anne Frank
Anne Frank’s
Bookshop
Art & Collectors Editions
Bij Jimmink
XL Editions

Rijks

Masters Of The Golden Age


Paintings

Of The Gallery Of Honour

TASCHEN

Uitgeverij SJA'AR

Judaïca

Ester Scroll Megallah Werkman Chassidische Charlotte Salomons

Naast de BOEKENBON accepteren wij ook de VVV-BON en de IRISCHEQUE

STRUIKELSTENEN ONZE FOLDER 4 Mei Open Joodse Huizen 5 mei Huizen van Verzet 5 mei Vrijheidsmaaltijd VERRADEN VAN ANNE VERRADEN VAN ANNE "DE GIDS"

Oudste literaire en culturele tijdschrift van Nederland

Home Nederlandstalige boeken Kinderboeken Engelstalige Boeken Ereading Acties Bij Boekhandel Jimmink Help
Rooseveltlaan 62
1078 NL Amsterdam   
020 - 679 12 44
info@jimmink.eu Boekhandel Jimmink Winkelmandje

Zoek hier in onze aparte(!) webshop :

“Modern Antiquariaat”

Elders niet meer leverbare NIEUWE boeken

Chassidische legenden van Hendrik Werkman
Een hoogtepunt in zijn oeuvre

Hendrik Werkman heeft in de Tweede Wereldoorlog als verzetsdaad tegen de Duitse bezetter druksels gemaakt. De bekendste hiervan zijn de Chassidische legenden.

Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945), vooral bekend van kunstenaars vereniging De Ploeg in Groningen, is een van de belangrijkste grafische kunstenaars van Nederland. Hij heeft veel geëxperimenteerd met druktechnieken en zijn beeldtaal is uniek.Hij ontwikkelde een eigen stijl, waarbij hij gebruik maakte van de loden tekens in zijn letterkast, maar ook van stempels en papieren sjablonen.

Door bemiddeling van Willem Sandberg, directeur van het Stedelijk Museum, kreeg Werkman vlak voor de oorlog landelijke erkenning, al had hij in 1930 al in Parijs geëxposeerd. De bezetting stak een spaak in het wiel van zijn doorbraak. Met enkele verzetsvrienden gaf Werkman clandestien drukwerk uit.
Blauwe Schuit
Eén van de medeoprichters van de Blauwe Schuit is dominee August Henkels, die Werkman in 1941 Die Legende des Baalschem (1932) van Martin Buber schenkt. Deze chassidische verhalen illustreert Werkman met een schitterende serie van twintig bladen. De teksten en afbeeldingen zijn verhulde daden van verzet tegen de Duitse bezetter en bedoeld om de mensen in oorlogstijd een hart onder de riem te steken.
Op 10 april 1945 brachten de Duitsers hem met negen anderen van Groningen naar het bosrijke Bakkeveen. Daar werd hij met een nekschot gedood. Vanuit Den Haag was verordonneerd dat drie keer tien gearresteerde leden van de binnenlandse strijdkrachten moesten worden geëxecuteerd. De bijna 63-jarige kunstenaar was op het laatste moment aan de groep toegevoegd. Werkman werd verdacht van het drukken van verzetsliteratuur, maar tot een proces, of zelfs het formuleren van een verdenking, kwam het in de laatste oorlogsweken niet meer.

Werkman’s  verbeeldingen van de chassidische legenden, optimistische joodse wonderverhalen, zijn ontroerend. Het boek waarin Martin Buber de verhalen beschreef, greep de zelf niet-joodse Werkman aan. Nadat hij het had uitgelezen en terzijde had gelegd, keerde hij verwonderd in de werkelijkheid terug. `Zo kan men zonder een reine ziel toch met heiligen verkeren.'

Pas na de oorlog kwam voor Werkman de grote erkenning. Zijn in de oorlogsjaren gemaakte druksels hingen nu in het volle licht. Op een papiertje, na zijn dood gevonden, had hij gekrabbeld: `De verborgen wegen zijn het mooist, op de onopengesneden bladen, als het stil gedragene dat niemand weet, dat niemand ziet, dan na den dood.'
Werkman bij zijn drukpers
Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945)

Drukker en schilder, zakenman en dichter, vader en bohemien, Groninger en avant-gardist - Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945) is het allemaal. In 1908 richt hij een drukkerij op in de stad Groningen. Pas nadat zijn bedrijf begin jaren 20 bijna failliet is gegaan ontwikkelt hij zijn kunstenaarstalent, gestimuleerd door Kunstkring De Ploeg.

Zijn avantgardistisch tijdschrift The Next Call gaat de wereld over en hij wordt beroemd met zijn kleurige druksels waarin hij speelt met druktechnieken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkt hij voor de clandestiene uitgeverij De Blauwe Schuit. Op 10 april 1945 wordt Werkman geëxecuteerd door de bezetter. Sindsdien is de waardering voor zijn werk alleen maar toegenomen, mede dankzij de inspanningen van Willem Sandberg, directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam.

Werkman leven en werk

Vries, Anneke de

Hardback

aantal pagina's: 256

gewicht: 1808 g

formaat: 317 x 254 x 26

prijs: € 29,95


Werkman leven en werk

Vries, Anneke de

Hardback

aantal pagina's: 256

gewicht: 1808 g

formaat: 317 x 254 x 26

prijs: € 29,95


E-mailadres: info@jimmink.eu?subject=Werkman, Chassidische Legenden&body=Hierbij bestelt ondergetekende:


.. ex(x) Leven %26 Werk € 29,95

.. ex(x) Chassidische vertellingen, Martin Buber   € 29,95

.. ex(x) De omslag. H.N. Werkman wordt kunstenaar € 12,50
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:

Martin Buber

Martin Buber was an Austrian-born Israeli philosopher best known for his philosophy of dialogue, a form of existentialism centered on the distinction between the I-Thou relationship and the I-It relationship. Born in Vienna, Buber came from a family of observant Jews, but broke with Jewish custom to pursue secular studies in philosophy.

Chassidisme - de mystiek-religieuze beweging

Chassidische vertellingen is het bekendste werk van de joodse schrijver en filosoof Martin Buber (1878 - 1965). In al zijn geschriften over het chassidisme - de mystiek-religieuze beweging die omstreeks het midden van de 18e eeuw in het Oost-Europese jodendom begon - is hij mild, maar indringend. Hij is gespreksgenoot en nodigt zijn lezers uit. Na een tijdje merk je dat Bubers woorden je niet meer loslaten.

Dit geldt ook voor de verhalen in de Chassidische vertellingen. Ze gaan over de voorgangers van de chassidische gemeenten, die tsaddikim - 'rechtvaardigen' - worden genoemd. De verhalen werden veelal verteld door de chassidim - 'de vromen', die vol enthousiasme getuigden van het ontzag en de verwondering die in hen leefden.

Het zijn vertellingen vol wijsheid en sprankelende humor; een combinatie die typisch is voor joodse verhalen. Ze zijn ontstaan in een tijd waarin de joodse bevolkingsgroep gebukt ging onder zware vervolgingen en de door hen vurig verwachte verlossing uitbleef.

Uit een oprecht godsverlangen ontstond onder de mensen, in alle eenvoud en vertrouwen, een hernieuwd en verdiept zoeken naar waarheid en levensvreugde. Dit weerspiegelt zich in de vertellingen met een ongekende zeggingskracht.

Goethe- en Erasmus-prijs

Martin Buber heeft een rijk oeuvre nagelaten. Behalve een veelzijdig schrijver en filosoof was hij ook literator, dichter, Bijbelkenner en psycholoog, en hij bemoeide zich intensief met politiek. In 1938 vestigde hij zich in Jeruzalem, waar hij hoogleraar werd aan de Hebreeuwse universiteit. Buber heeft altijd geijverd voor een vreedzaam samenleven van de Joden en Arabieren. Hij ontving voor zijn verdiensten onder andere de Goethe- en Erasmus-prijs.

Chassidische vertellingen

Buber, Martin

Paperback / softback

aantal pagina's: 576, 1007 g

formaat: 230 x 150 x 35

€ 29,95

Martin Buber (1878 - 1965)

Chassidische Vertellingen

VERHALEN OVER DE WEG NAAR LEVENSVREUGDE EN ZACHTMOEDIGHEID


OMHOOG

De omslag. H.N. Werkman wordt kunstenaar

In De omslag vertelt stripmaker Barbara Stok over een cruciale periode in het leven van Hendrik Werkman: zijn overstap van zakenman naar kunstenaar. Het is begin jaren twintig. Werkman heeft een grote drukkerij met twintig man personeel. De zaak heeft financiële problemen. Een faillissement is niet meer af te wenden. Maar deze tegenslag wordt onverwacht Werkmans artistieke bevrijding, en het begin van een prachtig oeuvre. In haar unieke beeldtaal vertelt Stok het universele verhaal van economische crisis, grote tegenslag en onverwacht geluk.

H.N. Werkman was een internationaal gerenommeerde drukker en kunstenaar. Op 10 april 2015 is het zijn zeventigste sterfdag. Op die datum opent een grote Werkman-expositie in het Groninger Museum. Gelijktijdig verschijnt De omslag. Dit is de start van het Werkmanjaar, waarin in Groningen vele activiteiten rondom de kunstenaar georganiseerd worden.

De omslag. H.N. Werkman wordt kunstenaar

Stok, Barbara

Realistische strips voor volwassenen

Hardback

64 pgs, 157 g

formaat: 167 x 126 x 11

€ 12,50


E-mailadres: info@jimmink.eu?subject=Werkman, Chassidische Legenden&body=Hierbij bestelt ondergetekende:

.. ex(x) Leven %26 Werk € 29,95

.. ex(x) Chassidische vertellingen, Martin Buber   € 29,95

.. ex(x) De omslag. H.N. Werkman wordt kunstenaar € 12,50
Naam:
Adres:
Telefoonnummer: E-mailadres: info@jimmink.eu?subject=Werkman, Chassidische Legenden&body=Hierbij bestelt ondergetekende:

.. ex(x) Leven %26 Werk € 29,95

.. ex(x) Chassidische vertellingen, Martin Buber   € 29,95

.. ex(x) De omslag. H.N. Werkman wordt kunstenaar € 12,50
Naam:
Adres:
Telefoonnummer: E-mailadres: info@jimmink.eu?subject=Werkman, Chassidische Legenden&body=Hierbij bestelt ondergetekende:

.. ex(x) Leven %26 Werk € 29,95

.. ex(x) Chassidische vertellingen, Martin Buber   € 29,95

.. ex(x) De omslag. H.N. Werkman wordt kunstenaar € 12,50
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:

'De drie aartsvaders' is een blad uit de tweede suite van de Chassidische legenden. De oplage van 20 exemplaren van de tweede suite voltooide Werkman in 1943. Na de afronding van deze zeer arbeidsintensieve uitgave schreef Werkman op 16 december 1943 aan Ate Zuithoff: “[…] Nu het af is kan ik erop terugzien als een stuk van mijn leven als het ware. Ik acht mij gelukkig dat ik dit heb kunnen volbrengen.”

Werkman, H. N.
Chassidische legenden
2 tekstkaternen 16 pag. elk
2 series van 10 platen in twee portefeuilles
51 x 33 cm, drukinkt op papier
Facsimile reprint van de ed. Gron., 1941/1943
In luxe zwarte doos 53 x34.5x42 cm

Facsimile editie op gekleurd papier (karton) in kleurendruk in 2 series van 10 bladen.

Gemaakt bij de "Chassidische Vertellingen" door Martin Buber. Ontstaan in '42/'43 toen de Groningse expressionistische schilder-graficus, sinds 1920 lid van de avant-garde groep De Ploeg, zich sterk verdiepte in Bubers herschepping van het Chassidisme.

Niet eerder in deze vorm gereproduceerd

Bevat naast de oorspronkelijk begeleidende teksten van Henkels een beschrijving van Werkman's unieke drukmethode door Martinet. Druk-technisch prachtig verzorgde heruitgave, waarmee Werkman's beroemde maar moeilijk laatste werk (hij is in april '45 gefusilleerd) in z'n samenhang wordt gepresenteerd. Niet eerder in deze vorm gereproduceerd werk van een der belangrijkste Nederlandse expressionisten, die de sfeer van onderdrukking en toekomstverwachting tijdens de bezetting onnavolgbaar heeft verbeeld.

uitverkocht