Exclusieve Pennen
Bijzondere Collecties
Atlassen Reprints Amsterdam Specials Religie - Kunst Fotografie Natuur Cultuur Over Rome Kookboeken Specials Kookboeken op land etc. Reisgidsen per land Openingstijden Anno 1778 ? Concertgebouw Literaire Salon Programma Jimmink Kunst bij Jimmink Preek van de Leek
Activiteiten
Schrijvers Monument
Geschiedenis
In Memoriam FOTO'S 1943 St Wolff Anne Frank
Anne Frank’s
Bookshop
Art & Collectors Editions
Bij Jimmink
XL Editions

Rijks

Masters Of The Golden Age


Paintings

Of The Gallery Of Honour

TASCHEN

Uitgeverij SJA'AR

Judaïca

Ester Scroll Megallah Werkman Chassidische Charlotte Salomons

Naast de BOEKENBON accepteren wij ook de VVV-BON en de IRISCHEQUE

STRUIKELSTENEN ONZE FOLDER 4 Mei Open Joodse Huizen 5 mei Huizen van Verzet 5 mei Vrijheidsmaaltijd 6 mei GRATIS FILM VERRADEN VAN ANNE VERRADEN VAN ANNE
Home Nederlandstalige boeken Kinderboeken Engelstalige Boeken Ereading Acties Bij Boekhandel Jimmink Help
Rooseveltlaan 62
1078 NL Amsterdam   
020 - 679 12 44
info@jimmink.eu Boekhandel Jimmink Winkelmandje
ZOEK HIER 
EEN BOEK

boeken voor volwassenen

Gewoon Joods   €24,50

Een Progressief joods perspectief

Jonathan A. Romain

Gewoon Joods... geeft heldere en directe antwoorden op vragen die mensen stellen. Het laat zien dat de Liberaal Joodse beweging, twee honderd jaar oud en in Nederland meer dan 75 jaar actief, intend verbonden is met de Joodse tradities. Tegelijkertijd staat het Liberaal Jodendom open voor veranderingen die passenbij de moderne samenleving.
Halacha, de Joodse wet  €20,50

Een progressief joods perspectief

John D Rayner,

Met respect voor de traditie presenteert John Rayner in dit boek een heldere en kritische benadering van de bestaande joodse wetgeving. Zijn uiteenzetting is een belangwekkende bijdrage aan de discussie over de gebieden waarop de Halacha nog altijd een rol kan spelen in onze post-Halachische tijd. In korte artikelen bespreekt hij onderwerpen zoals de taal van het gebed, de status van de vrouw, euthanasie, echtscheiding en medische geheimhouding.


Majiem Chajiem  €7,50

Majiem Chajiem geeft een overzicht van de geschiedenis van het mikwe en

van het gebruik ervan in de moderne tijd.

Binnen het progressief Jodendom is het mikwe herontdekt als een bron van

spirituele, religieuze en persoonlijke zegeningen.

Het mikwe is reeds bekend vanuit de Tora. Het heeft te maken met het

opnieuw geboren worden, met de overwinning van het leven op de dood.

Vanuit die gedachten kan het gebruik van het mikwe door mannen en

vrouwen, bij de verschillende overgangen in het leven een extra spirituele

emotionele dimensie geven.

Te denken valt aan het huwelijk, de maandelijkse bezoeken van de vrouw

aan het mikwe, na geboorte van een kind, maar ook na echtscheiding, het

overlijden van een geliefde, na de sjiwe periode of de sjlosjiem.


Praten met kinderen over God  €17,50

Een progressief joods perspectief David J. Wolpe  

Aan de hand van bijbelse en chassidische verhalen enerzijds en specifieke vragen en opdrachten anderzijds biedt David Wolpe joodse en niet-joodse ouders de mogelijkheid om op een open en ongedwongen manier met kinderen over God en de grote levensvragen te filosoferen. De auteur verschaft ons inzicht in de geestelijke behoeften van kinderen waardoor ouders beter kunnen reageren op hun dromen, verlangens en angsten. Ook laat hij zien hoe een joodse en religieuze beleving de eigenwaarde van het kind kan versterken.Toracommentaar voor onze tijd I €27,50

Deel I: Beresjit (Genesis)

Harvey J. Fields

Deze serie van drie boeken bevat commentaren van verklaarders uit de klassieke oudheid, de Middeleeuwen en de moderne tijd. De tekst volgt de sidrot: de traditionele opdeling van de Toratekst in afdelingen die wekelijks in de synagoge worden gelezen en die gezamenlijk in een jaar tijd de hele Tora bestrijken.Toracommentaar voor onze tijd II  €27,50

Deel II: Sjemot (Exodus) en Wajikra (Leviticus)

Hervey J. Fields

Deze serie van drie boeken bevat commentaren van verklaarders uit de klassieke oudheid, de Middeleeuwen en de moderne tijd. De tekst volgt de sidrot: de traditionele opdeling van de Toratekst in afdelingen die wekelijks in de synagoge worden gelezen en die gezamenlijk in een jaar tijd de hele Tora bestrijken.Toracommentaar voor onze tijd III  €27,50

Deel III: Bemidbar (Numeri) en Dewarim (Deuteronomium)

Harvey J. Fields

Deze serie van drie boeken bevat commentaren van verklaarders uit de klassieke oudheid, de Middeleeuwen en de moderne tijd. De tekst volgt de sidrot: de traditionele opdeling van de Toratekst in afdelingen die wekelijks in de synagoge worden gelezen en die gezamenlijk in een jaar tijd de hele Tora bestrijken.In de tenten van Yaäkov  €24,50

Chaya Brasz

Het boek geeft een fraai overzicht van 75 jaar liberaal Jodendom in Nederland en de ontwikkeling ervan vóór de officiële oprichting van het Verbond in 1931 en een overzicht van de demografische ontwikkelingen van de liberaal/progressief Joodse gemeenschap in Nederland.
Als educatieve stichting van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, is de stichting Sja'ar de uitgever en de distributeur van boeken en cd's voor kinderen en (jong)volwassenen, tevens voor overige produkten alles met betrekking tot Progressief Jodendom.

Hier vindt u de boeken voor volwassenen en de overige boeken:


Overige publicaties


De nieuwe "Brede Hagada"  €27,50

Deze Brede Hagada moet worden gezien als een aanvulling op het huidige aanbod met ‘toegankelijkheid’ als sleutelwoord.

Sommige Pesachvierders hebben nooit Hebreeuws geleerd, of het is weggezakt, waardoor het bijbenen van de gang van zaken tijdens de seder lastig is. Bij voorbeeld wanneer moet er nou een slok wijn worden genomen? Wat is de achterliggende gedachte achter van een bepaalde tekst?

Alle vragen die tijdens de seder opkomen, lossen zichzelf op in deze hagada.

Bijgevoegd de cd met alle gezongen onderdelen van de seder, 37 tracks met begeleiding van piano en viool. Bovendien is alle bladmuziek inclusief akkoorden als pdf op de cd gezet.

Tanach  €59,95

De enige paralleluitgave Hebreeuws/Nederlands met de Hebreeuwse tekst aan de rechterkant van de pagina en de joodse versie van de Nederlandse tekst van De Nieuwe Bijbelvertaling aan de linkerkant. Deze tekst is aangepast door het College van Rabbijnen, in samenwerking met de stichting Sja’ar. De Nederlandse bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

Tov Lehodot  €14,95

Een schitterende CD met stemmen uit de Liberaal Joodse Gemeenten. Bijzondere opnames van synagogale muziek uitgevoerd door Harry Ereira, Lawrence Fine, Salomon Gisser, Paolo Gorin, Ken Gould, Peter Halpern, Laszlo Pastor, Paula Salomon-Lindberg, Chaim Storosum, Avery Tracht en Joseé Wolff. Muziek van componisten als Israel Alter, Emil Breslauer, Isaac Kaminsky, Louis Lewandowski, Shlomo Rawitz en Ben Steinberg.

TOV LEHODOT  - Goed is het de Eeuwige te danken, Uw naam te bezingen Allerhoogste (Psalm 92).


Het Bensjboekje  €10,00

Gebeden en liederen voor gebruik bij de maaltijden in huiselijke kring.
E-mailadres: info@jimmink.eu?subject=Bestelling uitgave(n) van Sja'ar&body=Ondergetekende bestelt:
 
Gewoon Joods   €24,50

Een Progressief joods perspectief 
Jonathan A. Romain
Gewoon Joods... geeft heldere en directe antwoorden op vragen die mensen stellen. Het laat zien dat de Liberaal Joodse beweging, twee honderd jaar oud en in Nederland meer dan 75 jaar actief, intend verbonden is met de Joodse tradities. Tegelijkertijd staat het Liberaal Jodendom open voor veranderingen die passenbij de moderne samenleving.

Doorhalen wat niet gewenst is:

Ik haal mijn bestelling op in de Boekhandel /
Ik wil de bestelling ontvangen op het opgegeven adres. 
(DE BESTELLING WORDT OPGESTUURD NA BETALING VAN DE U TOEGEZONDEN REKENING)

Naam:

Adres:

Telefoon: E-mailadres: info@jimmink.eu?subject=Bestelling uitgave(n) van Sja'ar&body=Ondergetekende bestelt:
 

Halacha, de Joodse wet €20,50

Een progressief joods perspectief 

John D Rayner, 

Met respect voor de traditie presenteert John Rayner in dit boek een heldere en kritische benadering van de bestaande joodse wetgeving. Zijn uiteenzetting is een belangwekkende bijdrage aan de discussie over de gebieden waarop de Halacha nog altijd een rol kan spelen in onze post-Halachische tijd. In korte artikelen bespreekt hij onderwerpen zoals de taal van het gebed, de status van de vrouw, euthanasie, echtscheiding en medische geheimhouding.

Doorhalen wat niet gewenst is:

Ik haal mijn bestelling op in de Boekhandel /
Ik wil de bestelling ontvangen op het opgegeven adres. 
(DE BESTELLING WORDT OPGESTUURD NA BETALING VAN DE U TOEGEZONDEN REKENING)

Naam:

Adres:

Telefoon: E-mailadres: info@jimmink.eu?subject=Bestelling uitgave(n) van Sja'ar&body=Ondergetekende bestelt:
 
Majiem Chajiem  €7,50

Majiem Chajiem geeft een overzicht van de geschiedenis van het mikwe en
van het gebruik ervan in de moderne tijd.
Binnen het progressief Jodendom is het mikwe herontdekt als een bron van
spirituele, religieuze en persoonlijke zegeningen.
Het mikwe is reeds bekend vanuit de Tora. Het heeft te maken met het
opnieuw geboren worden, met de overwinning van het leven op de dood.
Vanuit die gedachten kan het gebruik van het mikwe door mannen en
vrouwen, bij de verschillende overgangen in het leven een extra spirituele
emotionele dimensie geven.
Te denken valt aan het huwelijk, de maandelijkse bezoeken van de vrouw
aan het mikwe, na geboorte van een kind, maar ook na echtscheiding, het
overlijden van een gelief
Doorhalen wat niet gewenst is:

Ik haal mijn bestelling op in de Boekhandel /
Ik wil de bestelling ontvangen op het opgegeven adres. 
(DE BESTELLING WORDT OPGESTUURD NA BETALING VAN DE U TOEGEZONDEN REKENING)

Naam:

Adres:

Telefoon: E-mailadres: info@jimmink.eu?subject=Bestelling uitgave(n) van Sja'ar&body=Ondergetekende bestelt:
 
Praten met kinderen over God  €17,50

Een progressief joods perspectief David J. Wolpe  
Aan de hand van bijbelse en chassidische verhalen enerzijds en specifieke vragen en opdrachten anderzijds biedt David Wolpe joodse en niet-joodse ouders de mogelijkheid om op een open en ongedwongen manier met kinderen over God en de grote levensvragen te filosoferen. De auteur verschaft ons inzicht in de geestelijke behoeften van kinderen waardoor ouders beter kunnen reageren op hun dromen, verlangens en angsten. Ook laat hij zien hoe een joodse en religieuze beleving de eigenwaarde van het kind kan versterken.

Doorhalen wat niet gewenst is:

Ik haal mijn bestelling op in de Boekhandel /
Ik wil de bestelling ontvangen op het opgegeven adres. 
(DE BESTELLING WORDT OPGESTUURD NA BETALING VAN DE U TOEGEZONDEN REKENING)

Naam:

Adres:

Telefoon: E-mailadres: info@jimmink.eu?subject=Bestelling uitgave(n) van Sja'ar&body=Ondergetekende bestelt:
 
Toracommentaar voor onze tijd I  €27,50

Deel I: Beresjit (Genesis) 
Harvey J. Fields
Deze serie van drie boeken bevat commentaren van verklaarders uit de klassieke oudheid, de Middeleeuwen en de moderne tijd. De tekst volgt de sidrot: de traditionele opdeling van de Toratekst in afdelingen die wekelijks in de synagoge worden gelezen en die gezamenlijk in een jaar tijd de hele Tora bestrijken.

Doorhalen wat niet gewenst is:

Ik haal mijn bestelling op in de Boekhandel /
Ik wil de bestelling ontvangen op het opgegeven adres. 
(DE BESTELLING WORDT OPGESTUURD NA BETALING VAN DE U TOEGEZONDEN REKENING)

Naam:

Adres:

Telefoon: E-mailadres: info@jimmink.eu?subject=Bestelling uitgave(n) van Sja'ar&body=Ondergetekende bestelt: 
Toracommentaar voor onze tijd 2  €27,50
Deel II: Sjemot (Exodus) en Wajikra (Leviticus) 
Hervey J. Fields
Deze serie van drie boeken bevat commentaren van verklaarders uit de klassieke oudheid, de Middeleeuwen en de moderne tijd. De tekst volgt de sidrot: de traditionele opdeling van de Toratekst in afdelingen die wekelijks in de synagoge worden gelezen en die gezamenlijk in een jaar tijd de hele Tora bestrijken.

Doorhalen wat niet gewenst is:

Ik haal mijn bestelling op in de Boekhandel /
Ik wil de bestelling ontvangen op het opgegeven adres. 
(DE BESTELLING WORDT OPGESTUURD NA BETALING VAN DE U TOEGEZONDEN REKENING)

Naam:

Adres:

Telefoon: E-mailadres: info@jimmink.eu?subject=Bestelling uitgave(n) van Sja'ar&body=Ondergetekende bestelt: 

Toracommentaar voor onze tijd III  €27,50

Deel III: Bemidbar (Numeri) en Dewarim (Deuteronomium) 
Harvey J. Fields
Deze serie van drie boeken bevat commentaren van verklaarders uit de klassieke oudheid, de Middeleeuwen en de moderne tijd. De tekst volgt de sidrot: de traditionele opdeling van de Toratekst in afdelingen die wekelijks in de synagoge worden gelezen en die gezamenlijk in een jaar tijd de hele Tora bestrijken.

Doorhalen wat niet gewenst is:

Ik haal mijn bestelling op in de Boekhandel /
Ik wil de bestelling ontvangen op het opgegeven adres. 
(DE BESTELLING WORDT OPGESTUURD NA BETALING VAN DE U TOEGEZONDEN REKENING)

Naam:

Adres:

Telefoon: E-mailadres: info@jimmink.eu?subject=Bestelling uitgave(n) van Sja'ar&body=Ondergetekende bestelt: 

In de tenten van Yaäkov  €24,50

Chaya Brasz

Het boek geeft een fraai overzicht van 75 jaar liberaal Jodendom in Nederland en de ontwikkeling ervan vóór de officiële oprichting van het Verbond in 1931 en een overzicht van de demografische ontwikkelingen van de liberaal/progressief Joodse gemeenschap in Nederland.

Doorhalen wat niet gewenst is:

Ik haal mijn bestelling op in de Boekhandel /
Ik wil de bestelling ontvangen op het opgegeven adres. 
(DE BESTELLING WORDT OPGESTUURD NA BETALING VAN DE U TOEGEZONDEN REKENING)

Naam:

Adres:

Telefoon: E-mailadres: info@jimmink.eu?subject=Bestelling uitgave(n) van Sja'ar&body=Ondergetekende bestelt: 

De nieuwe "Brede Hagada"  €27,50

Deze Brede Hagada moet worden gezien als een aanvulling op het huidige aanbod met ‘toegankelijkheid’ als sleutelwoord.
Sommige Pesachvierders hebben nooit Hebreeuws geleerd, of het is weggezakt, waardoor het bijbenen van de gang van zaken tijdens de seder lastig is. Bij voorbeeld wanneer moet er nou een slok wijn worden genomen%3F Wat is de achterliggende gedachte achter van een bepaalde tekst%3F
Alle vragen die tijdens de seder opkomen, lossen zichzelf op in deze hagada.
Bijgevoegd de cd met alle gezongen onderdelen van de seder, 37 tracks met begeleiding van piano en viool. Bovendien is alle bladmuziek inclusief akkoorden als pdf op de cd gezet.

Doorhalen wat niet gewenst is:

Ik haal mijn bestelling op in de Boekhandel /
Ik wil de bestelling ontvangen op het opgegeven adres. 
(DE BESTELLING WORDT OPGESTUURD NA BETALING VAN DE U TOEGEZONDEN REKENING)

Naam:

Adres:

Telefoon: E-mailadres: webwinkel@jimminkboek.nl?subject=Bestelling uitgave(n) van Sja'ar&body=Ondergetekende bestelt: 

Tov Lehodot  €14,95

Een schitterende CD met stemmen uit de Liberaal Joodse Gemeenten. Bijzondere opnames van synagogale muziek uitgevoerd door Harry Ereira, Lawrence Fine, Salomon Gisser, Paolo Gorin, Ken Gould, Peter Halpern, Laszlo Pastor, Paula Salomon-Lindberg, Chaim Storosum, Avery Tracht en Joseé Wolff. Muziek van componisten als Israel Alter, Emil Breslauer, Isaac Kaminsky, Louis Lewandowski, Shlomo Rawitz en Ben Steinberg. 
TOV LEHODOT  - Goed is het de Eeuwige te danken, Uw naam te bezingen Allerhoogste (Psalm 92).

Doorhalen wat niet gewenst is:

Ik haal mijn bestelling op in de Boekhandel /
Ik wil de bestelling ontvangen op het opgegeven adres. 
(DE BESTELLING WORDT OPGESTUURD NA BETALING VAN DE U TOEGEZONDEN REKENING)

Naam:

Adres:

Telefoon: E-mailadres: info@jimmink.eu?subject=Bestelling uitgave(n) van Sja'ar&body=Ondergetekende bestelt: 

Het Bensjboekje  €10,00
Gebeden en liederen voor gebruik bij de maaltijden in huiselijke kring.

Doorhalen wat niet gewenst is:

Ik haal mijn bestelling op in de Boekhandel /
Ik wil de bestelling ontvangen op het opgegeven adres. 
(DE BESTELLING WORDT OPGESTUURD NA BETALING VAN DE U TOEGEZONDEN REKENING)

Naam:

Adres:

Telefoon: E-mailadres: info@jimmink.eu?subject=Bestelling uitgave(n) van Sja'ar&body=Ondergetekende bestelt: 

Tanach  €59,95

De enige paralleluitgave Hebreeuws/Nederlands met de Hebreeuwse tekst aan de rechterkant van de pagina en de joodse versie van de Nederlandse tekst van De Nieuwe Bijbelvertaling aan de linkerkant. Deze tekst is aangepast door het College van Rabbijnen, in samenwerking met de stichting Sja’ar. De Nederlandse bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

Doorhalen wat niet gewenst is:

Ik haal mijn bestelling op in de Boekhandel /
Ik wil de bestelling ontvangen op het opgegeven adres. 
(DE BESTELLING WORDT OPGESTUURD NA BETALING VAN DE U TOEGEZONDEN REKENING)

Naam:

Adres:

Telefoon:

Lees meer over de Tanach