Exclusieve Pennen
Bijzondere Collecties
Atlassen Reprints Amsterdam Specials Religie - Kunst Fotografie Natuur Cultuur Over Rome Kookboeken Specials Kookboeken op land etc. Reisgidsen per land Openingstijden Anno 1778 ? Concertgebouw Literaire Salon Programma Jimmink Kunst bij Jimmink Preek van de Leek
Activiteiten
Schrijvers Monument
Geschiedenis
In Memoriam FOTO'S 1943 St Wolff Anne Frank
Anne Frank’s
Bookshop
Art & Collectors Editions
Bij Jimmink
XL Editions

Rijks

Masters Of The Golden Age


Paintings

Of The Gallery Of Honour

TASCHEN

Uitgeverij SJA'AR

Judaïca

Ester Scroll Megallah Werkman Chassidische Charlotte Salomons

Naast de BOEKENBON accepteren wij ook de VVV-BON en de IRISCHEQUE

STRUIKELSTENEN ONZE FOLDER 4 Mei Open Joodse Huizen 5 mei Huizen van Verzet 5 mei Vrijheidsmaaltijd VERRADEN VAN ANNE VERRADEN VAN ANNE "DE GIDS"

Oudste literaire en culturele tijdschrift van Nederland

Home Nederlandstalige boeken Kinderboeken Engelstalige Boeken Ereading Acties Bij Boekhandel Jimmink Help
Rooseveltlaan 62
1078 NL Amsterdam   
020 - 679 12 44
info@jimmink.eu Boekhandel Jimmink Winkelmandje

Zoek hier in onze aparte(!) webshop :

“Modern Antiquariaat”

Elders niet meer leverbare NIEUWE boeken

Op 13 februari 1978, op zijn verjaardag, opende Gert-Jan Jimmink, na een verbouwing zijn boekhandel aan de Rooseveltlaan. Op deze plek was sinds de bouw van het "Hilwiscomplex" rond de “Wolkenkrabber” in 1931 al een boekhandel gevestigd.


Was het een verre voorzaat Willem Jimmink, geboren Amsterdammer, die zich in liet schrijven in het "Boek- en Const-verkopersgilde" en al in 1778  boeken verkocht ?

Dat zoeken we verder uit.


Zomaar twee eeuwen traditie erbij!

Hebben we binnenkort ons 235 jarig "bestaan" te vieren.

Gelukkig weer een aanleiding voor een feestje!


Ondertussen gaan we gewoon door met iedereen aan een goed, leuk, lekker, verantwoord, (ont)spannend boek te helpen. Kies maar uit.


Tot snel in de zaak!

Gert-Jan


De gilden

Binnen het machtsgebied van een stad moest men poorter en lid van een gilde zijn om een bepaald beroep te mogen

uitoefenen (Brouwer Ancher 1895: 174).


Boekverkopers en beoefenaars van aanverwante beroepen werden aanvankelijk in alle steden bij het Sint Lucasgilde

)1 ondergebracht. Later kreeg deze groep in een aantal steden een eigen gilde. In Middelburg en Utrecht gebeurde

dit al in de zestiende eeuw (resp. in 1590 en 1599), Haarlem volgde dit voorbeeld in 1616, Leiden in 1651,

Amsterdam in 1662, Rotterdam in 1699 en als laatste Den Haag in 1702 (Van Eeghen 1965: 100). In Nijmegen en

in Den Bosch behoorden de boekverkopers en -drukkers tot het kramers- of koopliedengilde (Begheyn/Peters

1990: 12 en Van den Oord 1984: 135).


In principe moest een boekverkoper, -drukker of -binder, wanneer hij zich als zodanig in een stad wilde vestigen,

poorter en gildelid worden. Ook moest hij vier jaar bij een en dezelfde meester in de leer zijn geweest (Van Eeghen

1965: 110).


Bij het Boekverkopersgilde in Amsterdam waren de overlieden echter niet erg streng. De keur die zij in 1663

hadden opgesteld, bevatte weinig strenge gilderestricties. Veel van de drukkers die wel als poorters waren

ingeschreven, zijn nooit gildelid geworden en van een aantal kleine boekhandelaren was bekend dat zij de vereiste

vier leerjaren niet hadden volbracht. Het gilde was echter wel fel gekant tegen de valse concurrentie van omlopers en

illegale kramers. (Van Eeghen 1965: 106-110).


Wie een bepaald vak wilde gaan uitoefenen in een stad, moest aan voorwaarden voldoen.


Men moest in ieder geval poorter zijn.)2 Om dit te kunnen worden, moest de desbetreffende persoon poorter-geld

betalen. "Reeds in 1465 was het een ieder, die geen poorter was, op 10 pond boete verboden geworden

Poorters-nering te doen [in Amsterdam, S.J.]." (Brouwer Ancher 1895: 173) Op 20 februari 1579 en op 15 januari

1641 werd deze vernieuwd en tevens verrijkt met de toevoeging


dat het een ieder die binnen Amsterdam woonachtig, doch geen poorter was, verboden werd eenige

winkelnering te doen of open winkel te houden zoolang hij zijn poorterrecht nog niet gekocht had, op boete

van zijn magazijn te moeten sluiten en bovendien van 3 gl. 's daags voor iederen dag dat hij, in strijd met

deze ordonnantie, den winkel openhield (...) (idem).


In 1656 werd de boete zelfs verhoogd naar zes gulden.


Noten

1 Het Sint Lucasgilde was oorspronkelijk opgericht voor (kunst)schilders, borduurwerkers en glazenmakers

(Begheyn/Peters 1990: 12).


2 "Indien er onderscheid gemaakt wordt tussen burger en poorter, dan geldt: de eerste heeft het burgerrecht door

geboorte verkregen; de tweede heeft het burgerrecht tijdens het leven verkregen" (Kemper 1989: 37).


(Het gehele artikel “De Gilden” verder lezen klik hier)

Opname in 1778 van Willem Jimmink in het Gildeboek van het

Boekdrukkers en Kunstverkopersgilde in AmsterdamWillem Jimmink Boekdrukker zijn gebooren burgereed van dato 28 Junij 1778